Keep your best wishes, close to your heart and watch what happens
Tony DeLiso, Legacy: The Power Within

Zdrowie. Niekończący się wątek rozmów kolejkowych, np. u fryzjera, kosmetyczki. Delikatny temat u doradcy od spraw inwestycji. Nieodłączny element ogólnożyciowego wellbeing – obok osobistego szczęścia oraz prosperity finansowej.

Healthy citizens are the greatest asset any country can have.
Winston S. Churchill

Chłodny posmak statystyk.

Co mamy rozumieć pod pojęciem „udanego” pod względem zdrowia życia… Bezwzględną długość życia? Sprawność fizyczną i umysłową w wieku podeszłym? Jakie czynniki decydują o jakości zdrowia z punktu widzenia sytuacji ogólnożyciowej… Co to w ogóle oznacza: żyć „zdrowo”…

Punkt odniesienia: Niemcy, początek XXI wieku. Kraj o najkrótszej – w Europie Zachodniej – długości życia, zarazem – drugi w Europie pod względem ekstremalnego rozwarstwienia społecznego (zaraz po Litwie).

W Niemczech używa się chętnie również innego określenia: oczekiwana długość życia, jako wartość orientacyjną, wyekstrapolowaną na podstawie różnego typu aspektów biologicznych, socjologicznych, ekonomicznych.

Możnaby wyjść z założenia, że w kraju uważanym (jeszcze do niedawna) za symbol „commonwealthu”, zachodnioeuropejskiego dobrobytu oraz międzynarodową potęgę ekonomiczną… należy patrzeć w przyszłość poprzez różowe okulary.

Statystyki kreślą nieco inny obraz: obok  Danii – Niemcy znajdują się na końcu tabeli z oczekiwaniem co do długości przeżycia 60cio-latków (dla mężczyn +21,6 lat; dla kobiet +25,1 lat).

Co szósty dorosły tego kraju oraz co czwarte dziecko są zagrożone ubóstwem.  Różnica w oczekiwaniu dłuższego życia pomiędzy zamożnymi a ubogo żyjącymi obywatelami Republiki wypada in plus na rzecz zamożnych – plus 10,9 lat…

Suche liczby nie dają jednak konkretnych wskazówek co do osobistych prognoz. Sięgnijmy do mechanizmów oraz uwarunkowań zdrowia.

Let food be thy medicine and medicine be thy food.
Hippocrates

U źródeł zdrowia.

Sam podytuł sugeruje niemalże przepływ „czegoś” esencjalnie istotnego dla ludzkiego zdrowia. Jakieś  skojarzenia?

„Panta rhei” …wszystko płynie przed siebie, wszystko znajduje się w ruchu –  to obserwacja filozoficzna przypisywana pierwotnie Heraklitowi z Efezu. Istota kosmologicznego  wywodu rozwinięta poprzez Platona uzyskała pęłnię swojej głębi u schyłku Antyku ( u Siplikiosa); stała się też częścią dobra kulturowego Europy już w czasach Cesarza Augusta…

W „ontologicznym” rozumieniu Heraklita sens tego świata miałby polegać na ciągłym procesie nieustających zmian.

Podobne spojrzenie (w sensie ontologii) można spotkać w kulturze Wschodu (w nauczaniach Buddhy odnajdujemy np. wskazówki, że jedyne co niezmienne na świecie – to ciągła „przemiana”).

Nauki eksperymentalne XX wieku (w szczególności od czasu rozkwitu fizyki kwantowej) wstrząsnęły naszym wyobrażeniem o „stabilności materii” , z której – w ujęciu tradycyjnym – miałby składać się świat.

Suffering usually relates to wanting things to be different from the way they are.
Allan Lokos, Pocket Peace: Effective Practices for Enlightened Living

Skoro jesteśmy przy temacie zdrowia, to warto wspomnieć, pierwszy eksperyment  z tak zwaną „podwójną szczeliną” został przeprowadzony przez angielskiego lekarza Thomasa Younga w roku 1902. Już wtedy musiano przynać, że światło zachowuje się również  jak „fala”. Czyli, światło „płynie”… (por. Wikipedia).
Kwestia „przepływu” w życiu i zdrowiu …to nieustannie powtarzający się wątek. Z doświadczenia wiemy, że jak długo sprawnie recyrkuluje krew – układ krążenia jest w stanie „wypełniać swoje zadania”; tkanki otrzymują tlen oraz substancje odżywcze; produkty przemiany materii są odprowadzane we właściwym tempie. Balans między zaopatrzeniem a wydalaniem metabolitów zostaje zachowany.
#cykleżycia #zegarbiologiczny #water4life #designyourlife #healthbroker #wellbeing #MindSet #Zeitgeist

Doświadczeni lekarze powtarzają do znudzenia, że jakikolwiek zastój w organizmie prowadzi do kłopotów. I tak np. – zastój w układzie krążenia – może doprowadzić do przeciążenia serca (i vice versa), pojawienia się „wody” w płucach, jamie brzusznej lub do obrzęków nóg.

Zastój krwi w żyłach – do lokalnej zakrzepicy. Zastój chłonki w rejonie obrzękniętych węzłów chłonych wskazuje na rozwijanie się zapalenia, zastój żółci w drogach wewnątrzwątrobowych, lub pęcherzyku żółciowym… może skończyć się niebezpiecznie.

Patofizjolodzy są zgodni, iż jakikolwiek „istotny” klinicznie zastój prowadzi przynajmniej do „aseptycznego zapalenia”, wyzwalając cały szereg towarzyszących mu procesów oraz czynników ryzyka.

Aseptyczne zapalenie uznawane jest również za ważny prognostycznie wskaźnik przedwczesnego starzenia się organizmu.

The First wealth is health.
Ralph Waldo Emerson

Panta rhei, vis vitae… tropem koryfeuszy.

Rola dobrej jakościowo wody pitnej znana była naszym przodkom od zarania dziejów; temat przybrał na wadze w miarę postępu osadnictwa (por.  noworoczny blog).

W czasach nowożytnych zaczęto po raz  kolejny stawiać pytanie o naukowe dowody, na związki między jakością wody pitnej, a długością oraz jakością życia.

Dr. Alexis Carrel (1873-1944) otrzymał w roku 1912 Nagrodę Nobla za osiągnięcia w dziedzinie medycyny i fizjologii.

Jednym z przełomowych odkryć lekarza było udokumentowanie, że komórka może żyć tak długo, jak długo „witalne” jest jej najbliższe środowisko.

Francuski naukowiec potrafił drogą esperymentu utrzymać „przy życiu” wyizolowane (w adekwatnym środowisku wodnym)  serce kury poprzez 34 lata…

Dr. Carell nie był jedynym przykładem naukowca, zafascynomawanego jakością wody, jako remedium na fenomen długowieczności.

Inny koryfeusz – nauk technicznych, specjalista od aerodynamiki, wynalazca silnika odrzutowego („Coanda – 1910 Air Reactive Jet; Paris, październik 1910) a zarazem wynalazca maszyny do produkcji sztucznego śniegu – Dr. Henry Coanda (1886-1972) – postawił już w latach 30tych karkołomną (jak dla fachowca z „obcej branży”) tezę, że długość życia ludzkiego pozostaje w bezpośrednim związku z jakością lokalnej wody pitnej.

Dr. Coanda zaczął od prostego pytania o tajemnicę długowieczności w sześciu najbardziej z tego znanych zakątkach świata. W każdej z badanych przez rumuńskiego inżyniera  okolic odpowiedź wskazywała na jakość wody (temat znany w międzyczasie z „tajemnicy plemienia Hunzów”). Dociekliwy inżynier był w stanie, po zestawieniu kompletu znanych (sobie samemu) parametrów wody, określić z dokładnością do 2 lat średnią długość życia mieszkańców dowolnego regionu Ziemii – tylko na podstawie własnej analizy.
What drains your spirit drains your body. What fuels your spirit fuels your body.
Carolyn Myss, Anatomy of the Spirit

Woda, kryształ, pamięć.

Dla doktora Coanda było jasne, że – z punktu widzenia zdrowia oraz długowieczności – analiza wody pitnej wykracza daleko poza aspekt chemicznej oraz biologicznej „czystości”.

Trafność stawianych przez niego prognoz wskazywała na fakt, że „struktura wody” (cluster, hexagonal water) jawi się czynnikiem niemniej ważnym, niż całokształt dotychczas obowiązujących na świecie kryteriów mikrobiologiczno-chemicznych.

Studia doktora Coanda nad powiązaniami między wodą, zdrowiem, a długowiecznością znalazły kontynuację w pracach laureata Nagrody w dziedzinie medycyny, profesora Patrica Flanagana.

Prawdziwy przełom nastąpił jednak z odkryciami japońskiego naukowca, profesora Masaru Emoto.

Masaru Emoto potrafił – w myśl poprzez siebie samego wykoncypowanej metody – dokładnie udokumentować związki między zdrowiem a strukturą „krystaliczną” wody.

Zależność jest dramatycznie przejrzysta: dominujące w polu morfogenetycznym uczucia „definiują” charakter kryształów lokalnej wody; woda – odpowiednio do „narzuconej” jej struktury leczy, albo czyni człowieka naprawdę chorym.  Koło się zamyka…

If we are creating ourselves all the time, then it is never too late to begin creating the bodies we want instead of the ones we mistakenly assume we are stuck with.
Deepak Chopra

Koło, niekoniecznie błędne.

Wykazana przez profesora Emoto „pamięć wody”, to pierwszy w czasach naszej cywilizacji niezbity dowód na wpływ ludzkich myśli i uczuć… na zdrowie.

Łańcuszek sprzężenia zwrotnego rozpoczyna się od obserwacji, że sama flora (a zarazem plony z pól) wykazują inną jakość biologiczną… w zależności od stopnia „skażenia” krystalograficznego wody, na której wzrastały…

Kolejna osobliwość „pamięci wody” polega na jej niejako wszechobecnym zasięgu, czy też „polu działania”. Promień działania „pól morfogenetycznych” (leżących u podstawy generowania określonych kryształów wody) „rozprzestrzenia się” koncentrycznie, bez jakichkolwiek znanym nam dotychczas materialnych nośników.

Czyli-  „złe myśli” prowadzą do niekorzystnie krystalograficznie zmienionej wody w szklance herbaty. Ale też do następstw w układzie krążenia, dalej – do przesunięć w jakości  krystalograficznej w ponad 130 „kompartymentach” cieczy w organizmie osób… niezbyt radzących sobie z własnymi emocjami.

Health is the greatest possession. Contentment is the greatest treasure. Confidence is the greatest friend.
Lao Tzu

Kowal własnego losu.

Pola PSI (myśli, modlitwy, emocje, narzekania,  przekleństwa) mają to do siebie, że rozchodzą się radialnie; osoby z najbliższego otoczenia optymistów lub pesymistów najpewniej też coś „oberwą”… W „pozytywnym”, czy też „negatywnym” sensie.

Jak rozumieć w tym kontekście zakres „indywidualnego manewru”?

W jaki sposób powiązać kwestie „pamięci wody” z pamięcią komórkową, z witalnością organizmu, z naszymi przyziemnymi szansami na „rewitalizację”, na lepsze zdrowie oraz dłuższe życie…?

Możliwości jest wiele… i jak się domyślacie, należy ich szukać w zakresie zindywidualizowanej profilaktyki zdrowia, czy też rewitalizacji.

Zapewne okażą się niezbędne pewne przewartościowania osobistych myślokształtów, update określonych aspektów wiedzy ogólnej; wytestowanie na sobie adekwatnych alternatyw.

When health is absent, wisdom cannot reveal itself, art cannot manifest, strength cannot fight, wealth becomes useless, and intelligence cannot be applied.
Herophilus

Czy wszyscy pragną zdrowia…

Swego czasu prowadziłem w Dortmundzie Centrum Rewitalizacji. Komuś to przeszkadzało… Ale, gromadzoną poprzez lata wiedzę pogłębiam, poszerzam dalej, systematyzuję, przewartościowuję.

W kolejnym blogu chciałbym się z Wami podzielić – trochę szerzej – powiązaniami między przepływem – a recyrkulacją energii  oraz cieczy w organizmie; przybliżyć Wam ostrożnie koncepcję zegara biologicznego oraz naturalnego balansu.

Zainteresownych szerszym kontekstem kulturowym mogę już dzisiaj odesłać do obszernego rozpracowania w języku niemieckim („Ein Traum von Balance” – czyli marzenie o balansie; na witrynie zainstalowany jest tłumacz).

Równie serdecznie zapraszam do przeglądnięcia mojej osobistej kolekcji „przykładów pamięci wody” (obrazy z tzw. mikroskopii ciemnego pola).

Wasze komentarze są zawsze mile widziane.

Jak na dzisiaj… czas kończyć; zapraszam –  jak zwykle – do „pociągu życia”.

Wasz Marcin, alias  #healthbroker.

Starsze blogi możecie postudiować sobie na Blogspot: #zdrowieinaczej     #kawapopolskiu     #eracybera

 

 

 

 

The extinction of all reality is a concept no resignation can encompass. Until annihilation comes. And all grand ideas are seen for what they are.
Cormac McCarthy, The Counselor: A Screenplay

Translate »
Erhalten Sie unsere Neuigkeiten per E-Mail

Erhalten Sie unsere Neuigkeiten per E-Mail

Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail Adresse an und erhalten Sie alle Neuigkeiten von unserem Team.

Schauen Sie in Ihr Postfach!

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!